นักกอล์ฟยอดเยี่ยม ประจำปี 2010


นักกอล์ฟยอดเยี่ยม Class A นายพิชชากร ติระกุล

นักกอล์ฟยอดเยี่ยม Class B เด็กชายภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น

นักกอล์ฟยอดเยี่ยม Class C เด็กชายฐิติพงษ์ หอมรื่น

นักกอล์ฟยอดเยี่ยม Ladies Class นางสาวกุลชา ไพบูลย์พงษ์